Privacy

WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WIJ EN WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DEZE?

Wij gebruiken en verwerken alleen noodzakelijke persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij nodig hebben voor onze administratie. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk om contact met u op te nemen voor een dienst die u bij ons af neemt of die u bij ons af wilt gaan nemen. Hieronder vindt u de gegevens die wij van u verwerken:

Voor – en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
KVK-nummer
BTW-nummer
Overige gegevens waar u ons actief toestemming voor geeft.

DOEL VAN UW GEGEVENS

Wij verwerken puur noodzakelijke gegevens. Dit doen we met een bepaald doel. Hieronder ziet u waar we uw gegevens voor gebruiken:

Om contact met u te kunnen opnemen voor een dienst en/ of product die u bij ons afneemt of bij ons wilt gaan afnemen.

Om een betaling te verwerken

Om u een offerte of een ander voorstel te kunnen versturen en / of te bespreken

Voor wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld gegevens die wij van u nodig hebben om te kunnen laten zien aan de belastingdienst.

HET DELEN VAN UW GEGEVENS

Wij delen uw gegevens alleen in noodzakelijke gevallen met derden. Bijvoorbeeld voor administratieve doeleinden. Wij hebben met de partijen waar wij uw gegevens mee delen een verwerkingsovereenkomst. Zij gaan dus goed met uw gegevens om.

INZAGE VAN UW GEGEVENS

U kunt ten alle tijden bij ons uw gegevens opvragen om deze in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Stuur hiervoor een e-mail naar het volgende adres:

info@stractive.nl

BEWAARTERMIJN VAN UW GEGEVENS

Wij slaan alleen noodzakelijke gegevens op. Deze dienen wij wettelijk gezien voor de belastingdienst te bewaren of hebben wij nodig om uw dienst en / of product te kunnen leveren. Wij bewaren uw gegevens dan ook zo lang u bij ons diensten of producten afneemt of zolang wettelijk gezien noodzakelijk is voor de belastingdienst.

HOE BEVEILIGEN WE UW GEGEVENS?

Wij gaan uiteraard zorgvuldig met uw gegevens om. Wij hanteren hier passende maatregelen voor, zodat verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegengegaan wordt.